[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2020-07-23Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 26 części.EZ-p/PNO/24/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-07-23 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-09-30 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-07-23 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2020-07-23 - Załączniki nr 1-26 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-08-06 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2020-08-11 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2020-08-19 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1, 2, 3, 4, 11, 15, 25 pobierz plik
 • 2020-08-24 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 21 pobierz plik
 • 2020-08-27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 5, 6, 8, 9, 10, 14, 23, 26 pobierz plik
 • 2020-09-01 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 7,12,22,24. pobierz plik
 • 2020-09-03 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 13, 16, 17, 18, 19, 20. pobierz plik