[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2020-07-21Dostawa materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 8 częściEZ-p/PNO/16/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-07-21 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-10-13 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-07-21 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2020-07-21 - Załączniki nr 1-8 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-07-27 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2020-07-31 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2020-08-19 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2, 4, 5, 6 i 8 pobierz plik
 • 2020-08-27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 7 pobierz plik
 • 2020-09-07 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, 3 pobierz plik
 • 2020-09-15 Zawiadomienie - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 4 na podstawie art. 94 ust 3 ustawy Pzp pobierz plik
 • 2020-09-18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po ponownym badaniu i ocenie ofert w części 8 pobierz plik
 • 2020-09-18 Zawiadomienie o powtórzeniu czynności - Zawiadomienie o unieważnieniu decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu oferty oraz ponownej czynności badania i oceny oferty - w zakresie części 8 pobierz plik