[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2020-07-14Dostawa akcesoriów elektrycznych, oświetleniowych, hydraulicznych i sanitarnych, materiałów tapicerskich, filtrów wlotu powietrza, szafki narzędziowej, zestawu narzędzi akumulatorowych z szafką serwisową oraz myjki wysokociśnieniowej z wyposażeniem, z podziałem na 7 części. EZ-p/PNO/17/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-07-14 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-07-22 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2020-09-09 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-07-14 - Opis przedmiotu zamówienia - załączniki 1-7 do siwz pobierz plik
 • 2020-07-14 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + załączniki nr 8-11 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-07-22 Zawiadomienie - Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ wraz z przedłużeniem terminu składania ofert pobierz plik
 • 2020-07-22 Zawiadomienie - Załącznik nr 8 do SIWZ - Nowy Formularz Ofertowy pobierz plik
 • 2020-07-29 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2020-07-30 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu części 5, 6, 7 postępowania pobierz plik
 • 2020-08-10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2, 3 oraz 4 postępowania pobierz plik
 • 2020-08-17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 postępowania. pobierz plik