[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2020-07-09Dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, zestawu mierników temperatury wraz z sondami, odkurzaczy piorących, maszyny ekstrakcyjnej, urządzenia do zgrzewania tworzyw sztucznych, ścierek i ręczników, worków na śmieci, odzieży ochronnej i obuwia dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 10 części.EZ-p/PNO/15/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-07-09 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-07-09 - Opis przedmiotu zamówienia załączniki 1-10 do SIWZ pobierz plik
 • 2020-07-09 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 11-14A pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-07-20 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na pytania pobierz plik
 • 2020-07-23 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2020-08-06 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1, 4, 6, 9 pobierz plik
 • 2020-08-06 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części: 2, 3, 5, 7, 8, 10 pobierz plik