[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2020-07-03Dostawa produktów farmaceutycznych, leków weterynaryjnych, materiałów medycznych i innych akcesoriów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 7 części.EZ-p/PNO/19/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-07-03 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-07-10 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2020-09-07 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-07-03 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2020-07-03 - Załączniki nr 1-7 do SIWZ pobierz plik
 • 2020-07-10 - Nowy załącznik nr 2 do części nr 2 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-07-10 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2020-07-10 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Zmiana treści specyfikacji wraz z przedłużeniem terminu składania ofert pobierz plik
 • 2020-07-17 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2020-07-22 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 3, 4 i 6 pobierz plik
 • 2020-07-28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1, 2, 5, 7 postępowania pobierz plik