[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA
  zamówienie z wolnej ręki

  2020-06-24Świadczenie usług serwisowych i aktualizacyjnych wraz z dostawą oprogramowania Simple.ERP i Simple.BAZUS dla Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieEZ-p/ZzWR/1/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-06-24 - Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pobierz plik
 • 2020-09-10 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • 2020-09-11 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia pobierz plik