[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2020-06-04Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego oraz opracowań kosztorysowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zadania: „Termomodernizacja budynku dydaktycznego „Zootechnika” przy ul. Akademickiej 13 w Lublinie”EZ-p/PNO/14/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-06-04 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-07-15 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-06-04 - Specyfikajca Istotnych warunków zamówienia + załączniki od 2 do 7 pobierz plik
 • 2020-06-04 - Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • 2020-06-04 - Załcznik Nr 1 cd1 Opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • 2020-06-04 - Załcznik Nr 1 cd2 Opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-06-16 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2020-07-06 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz plik