[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2020-05-07Dostawa wkładów barwiących do drukarek, kopiarek i faksów, materiałów biurowych, naczyń i sztućców jednorazowych, materiałów z tworzyw sztucznych, druków różnych, taśm do drukarek, maszyn biurowych, etykiet dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 4 części.EZ-p/PNO/11/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-05-07 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-06-17 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-05-07 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2020-05-07 - Załączniki nr 1-4 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-05-14 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2020-05-19 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2020-05-26 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 4 pobierz plik
 • 2020-05-26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1,2,3. pobierz plik