[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2020-04-30Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, laboratoryjnych wyrobów szklanych, plastikowego sprzętu laboratoryjnego oraz sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 63 części. EZ-p/PNO/9/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-04-30 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-05-14 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2020-07-15 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-04-30 - Opis przedmiotu zamówienia - załączniki 1-63 pobierz plik
 • 2020-04-30 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-05-13 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2020-05-14 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Zmiana treści specyfikacji wraz z przedłużeniem terminu składania ofert pobierz plik
 • 2020-05-21 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2020-05-22 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 21, 23, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63 pobierz plik
 • 2020-06-03 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 17 i 28 pobierz plik
 • 2020-06-04 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 22, 25, 27, 29, 31, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 56, 59, 60 pobierz plik
 • 2020-06-22 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 34 pobierz plik
 • 2020-06-22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 16, 20, 24, 26, 41, 46, 47, 57 i 58 pobierz plik