[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2020-04-23Dostawa maszyn rolniczych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 części.EZ-p/PNO/10/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-04-23 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-06-09 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-04-23 - Opis przedmiotu zamówienia - załączniki 1-5 do siwz pobierz plik
 • 2020-04-23 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + załączniki nr 6 do 9 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-05-04 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2020-05-08 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2020-05-14 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu części 5 postępowania pobierz plik
 • 2020-05-19 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Sprostowanie zawiadomienia o unieważnieniu cz. 5 postępowania pobierz plik
 • 2020-05-20 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 1 oraz 4 postępowania pobierz plik
 • 2020-05-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2 oraz 3 postępowania pobierz plik