[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2020-04-07Dostawa specjalistycznych środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej oraz badania jakości wody basenowej, sączków i bibuł filtracyjnych, gazów laboratoryjnych i technicznych z podziałem na 6 częściEZ-p/PNO/8/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-04-07 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-04-16 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2020-06-04 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-04-07 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2020-04-07 - Załączniki do SIWZ nr 1-6 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-04-16 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2020-04-16 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Zmiana treści specyfikacji wraz z przedłużeniem terminu składania ofert pobierz plik
 • 2020-04-24 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2020-05-11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik