[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2020-03-19Dostawa odczynników chemicznych specjalistycznych i podstawowych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych oraz produktów biochemicznych i hematologicznych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 94 części.EZ-p/PNO/p-214/2/2020

  Postępowanie

 • 2020-03-19 Zawiadomienie - Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://uplublin.eb2b.com.pl/ pobierz plik