[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2020-03-05 Wykonywanie usługi wynajmu autokarów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 częściEZ-p/PNO/7/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-03-05 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-03-24 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-03-05 - Opis przedmiotu zamówienia - załączniki 1-5 pobierz plik
 • 2020-03-05 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki 6-11 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-03-17 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2020-03-24 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz plik