[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2020-02-20Dostawa środków czyszczących i polerujących, artykułów gospodarstwa domowego, papieru toaletowego, ręczników higienicznych i papierowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 3 części.EZ-p/PNO/4/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-02-20 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-04-10 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-02-20 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2020-02-20 - Załączniki 1A, 1B, 2 i 3 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-03-03 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2020-03-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2 i 3 pobierz plik
 • 2020-03-24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 pobierz plik