[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2020-02-18Dostawa paszy oraz dodatków paszowych dla zwierząt hodowlanych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 12 części.EZ-p/PNO/3/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-02-18 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-04-08 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-02-18 - Opis przedmiotu zamówienia - załączniki 1-12 do siwz pobierz plik
 • 2020-02-18 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + załączniki nr od 14 do 16 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-02-28 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2020-03-04 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu części 9-12 postępowania pobierz plik
 • 2020-03-09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik