[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2020-02-14Dostawa paliw płynnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 9 części.EZ-p/PNO/1/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-02-14 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-03-30 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-02-14 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki 1-9 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-02-21 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2020-02-26 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2020-03-12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik