[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2020-02-07Wykonanie usługi organizacji konferencji podsumowującej realizację projektu „Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych” POIS.02.04.00-00-0008/17-00, na 70 osób wraz z noclegami i organizacją uroczystej kolacji, jak również transportu na wyjazdową sesję terenową dla 70 osób.EZ-p/PNO/2/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-02-07 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-02-13 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-03-30 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu postępowania pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-02-07 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-02-13 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2020-02-13 Zawiadomienie - Odpowiedzi na zapytania wraz z przesunięciem terminu składania ofert pobierz plik
 • 2020-02-19 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2020-03-17 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz plik