[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2019-12-09Usługa wykonania, zamontowania półautomatycznej linii technologicznej do produkcji brzeczki, oraz linii technologicznej do produkcji kiszonek spożywczych, dla celów dydaktycznych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w podziałem na dwie części.EZ-p/PNO/50/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-12-09 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-01-30 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-12-09 - Specyfikacja Isotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2019-12-09 - Załącznik nr 1 do siwz pobierz plik
 • 2019-12-09 - Załącznik nr 1A do siwz pobierz plik
 • 2019-12-09 - Załącznik nr 2 do siwz pobierz plik
 • 2019-12-09 - Załącznik nr 5 do siwz pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-12-20 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2020-01-14 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik