[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2019-11-28Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kurników w Stacji Dydaktyczno-Badawczej Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman w FelinieEZ-p/PNO/52/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-11-28 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-01-16 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-11-28 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2019-11-28 - Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-12-10 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2019-12-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik