[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2019-11-25Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego Stacja Badawcza i Ośrodek Dydaktyczo-Szkoleniowy Jeździectwa i Hipoterapii dla Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieEZ-p/PNO/54/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-11-25 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-02-17 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-11-25 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2019-11-25 - Załączniki nr 1 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • 2019-11-26 - Załączniki do Programu Funkcjonalno-Użytkowego pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-11-26 Zawiadomienie - Zawiadomienie pobierz plik
 • 2019-12-02 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2019-12-05 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2019-12-19 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej pobierz plik
 • 2020-01-22 Zawiadomienie o powtórzeniu czynności - zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty, powtórzeniu czynności badania i oceny ofert pobierz plik
 • 2020-01-31 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik