[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-11-15Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych do budynków dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieEZ-p/PNO/53/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-11-15 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-11-22 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2019-12-20 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-11-15 - Specyfikacja Isotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2019-11-15 - Załącznik nr 1 do siwz pobierz plik
 • 2019-11-15 - Załącznik nr 1A do siwz pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-11-22 Zawiadomienie - Przeasunięcie terminu składania i otwarcia ofert pobierz plik
 • 2019-11-25 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2019-11-28 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2019-12-02 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik