Kierunki ocenione przez PKA


 

Studia II stopnia niestacjonarne

« wstecz

 

  Wydział / kierunek
  WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA  - studia trwają 4 semestry

 

ROLNICTWO - studia trwają 4 semestry

 

TOWAROZNAWSTWO - studia trwają 4 semestry

Specjalności:

 • obrót towarowy i obsługa celna
 • zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – studia trwają 4 semestry.
Specjalności:

 • alternatywne żródła energii
 • gospodarka odpadami
 • gospodarka wodno-ściekowa

 

TURYSTYKA I REKREACJA – studia trwają 4 semestry.

 

  WYDZIAŁ BIOLOGII, NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI

 

BIOLOGIA-  studia trwają 4 semestry.

Specjalności:

 • biologia stosowana
 • biologia sądowa

 

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT -  studia trwają 4 semestry.

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY -  studia trwają 4 semestry.

 

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA  ŻYWNOŚCI - studia trwają 4 semestry

 

OCHRONA ŚRODOWISKA studia trwają 4 semestry.

 

ZOOTECHNIKA - studia trwają 3 semestry. 

 

  WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 

OGRODNICTWO – studia trwają 4 semestry.

 

OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA - studia trwają 4 semestry

 

ZIELARSTWO I FITOPRODUKTY - studia trwają 4 semestry

 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – studia trwają 3 semestry.  - rekrutacja trwa od 12.01 do 20.02

 

  WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

 

 

INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA – studia trwają 4 semestry.

Specjalności:

 •  technika motoryzacyjna i energetyka
 •  odnawialne źródła energii i ekoenergetyka 

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia trwają  4 semestry.
Specjalności:

 • inżynieria zarządzania produkcją i usługami
 • zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego

 

INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO - studia trwają  4 semestry.

  

TRANSPORT I LOGISTYKA - stopnia trwają 4 semestry

 • inżynieria transportu i spedycja
 • transport specjalistyczny

 

 

  WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

studia trwają 4 semestry

 

DIETETYKA
studia trwają 4 semestry - rekrutacja trwa od 12.01 do 20.02