[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla studentów

10.09.2015

 

 

 

***

 

IMMATRYKULACJA WYDZIAŁOWA DLA STUDENTÓW I ROKU


Uroczystość wręczenia indeksów studentom I roku studiów I stopnia stacjonarnych i kierunku weterynaria
(studia stacjonarne i niestacjonarne) w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
odbędzie się 1 października 2015 r. (czwartek)
zgodnie z załączonym harmonogramem.


Dzień 1 października 2015 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów I roku
(tylko studenci studiów stacjonarnych i kierunku weterynaria).

 

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od 2 października 2015 r.
zgodnie z rozkładem zajęć zamieszczonym na [stronie]


Uroczystość wręczenia indeksów dla studentów I roku studiów niestacjonarnych odbędzie się na pierwszym zjeździe

(należy sprawdzić terminarz zjazdów).

 

 ***

 

 

HARMONOGRAM WYDZIAŁOWEJ IMMATRYKULACJI

 W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
1 października 2015 r. (czwartek)
 

Zapraszamy wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
oraz stacjonarnych i niestacjonarnych - kierunek weterynaria

 
 
 
Lp.
Wydział
 

Miejsce immatrykulacji

Godziny
1.
Wydział Inżynierii Produkcji
 

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 
9.00  -11.00
2.

Wydział Agrobioinżynierii

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 
11.30 – 13.30
3.
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 
 

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 
14.00– 16.00
4.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 
 

AULA AGRO 

 ul. Akademicka 15
 
 
9.00-10.30
5.
 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 
AULA AGRO
 ul. Akademicka 15
 
 
11.00-12.30
6.

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 
AULA AGRO
 ul. Akademicka 15
 
 
13.00 -14.30

 


« wstecz