[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla studentów

13.11.2014

 

 

HARMONOGRAM GIS-Day 2014

 

GIS-Day 2014 odbywa się pod patronatem Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztofa Gołackiego

Organizatorem GIS-Day na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie jest Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Architektury i Ekologii Krajobrazu UP w Lublinie, we współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej;

W części pierwszej GIS-Day 2014, mającej formę sesji wykładowej, zaprezentują się przedstawiciele firmy Esri Polska i firmy GIS-Expert oraz: członkowie MSKN Architektury i Ekologii Krajobrazu UP w Lublinie; studenci Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej; członkowie Geodezyjnego Koła Naukowego EQUATOR UP w Lublinie.

W sesji wykładowej, jako słuchacze wezmą udział studenci Uniwersytetu Przyrodniczego i Politechniki Lubelskiej oraz uczniowie najlepszych liceów Lubelszczyzny, którzy zapoznają się z możliwościami wykorzystania GIS w toku studiów oraz w późniejszej pracy zawodowej; 

W przerwie sesji wykładowej, pracownicy i studenci Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zaprezentują sprzęt do skaningu laserowego Fototachimetrem Leica Nova MS50;

Część druga GIS-Day 2014 będzie miała formę warsztatów i poświęcona będzie poszerzeniu umiejętności stosowania technik GIS w pracach z zakresu ekologii krajobrazu, architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej oraz inżynierii i ochrony środowiska. Warsztaty zostaną przeprowadzone w trzech grupach tematycznych.

Udział w warsztatach jest bezpłatny dla studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Politechniki Lubelskiej oraz uczniów liceów z województwa lubelskiego, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia. Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail geodesign@wp.pl podając: tytuł warsztatów, w których wyraża się chęć uczestnictwa, imię, nazwisko, kierunek i rok studiów (w przypadku studiowania 2 kierunków proszę podać nazwy obu kierunków), nazwę uniwersytetu/szkoły, telefon kontaktowy, adres e-mail. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy poinformują o przyjęciu każdego zgłoszenia.

 

   

Program GIS-Day 2014:

 

Środa 19 listopada 2014

 ul. Akademicka 15 – Agro II, sala nr 101

 

9:00 – 9:20 – Otwarcie GIS-Day 2014 przez Pana Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki; prof. dr hab. Krzysztofa Gołackiego. Przedstawienie oferty kształcenia studentów w zakresie metod i technik GIS na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Prowadzenie dalszych obrad: dr hab. Tadeusz J. Chmielewski – opiekun Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Architektury i Ekologii Krajobrazu.

 

9:20 – 9:35 – Prezentacja profilu działania i oferty dydaktycznej firmy ESRI Polska –  Rafał Perzyna. 

 

9:35 – 9:50 – Prezentacja profilu działania i oferty firmy GIS-Expert – Paweł Ciechański (absolwent UP w Lublinie).

 

9:50 – 10:10 – Prezentacja zastosowań GIS w pracach Roztoczańskiego Parku Narodowego – Bartłomiej Kaproń, Roztoczański Park Narodowy.

 

10:10 – 10:40 – Skaning laserowy fototachimetrem Leica Nova MS50; Hol przy Auli 101, Agro II ul. Akademicka 15; Karolina Brzozowska, Marcin Grudzień, Piotr Osiński – Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie.

 

10:45 – 11:00 – Prezentacja projektów GIS: Community Maps oraz HotSpot, realizowanych przez studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UP w Lublinie; Opiekun naukowy projektu: dr Szymon Chmielewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

 

11:00 – 11:15 - Prezentacja pt.: Ocena potencjału przyrodniczo - rekreacyjnego miasta Lublin; Paulina Owczarek, Opiekun naukowy: dr Szymon Chmielewski; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

11:15 – 11:35 – Prezentacja pt.: Prognozowane zmiany krajobrazu związane z projektem budowy siłowni wiatrowych w gminie Gorzków; Anna Pawlas, Opiekun naukowy: dr Barbara Sowińska-Świerkosz; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

 

11:35 – 11:55 -  Prezentacja pt.: Zastosowanie GIS w geodezji i naukach pokrewnych; Jakub Stasiak, Sylwester Tomasiewicz, Bartłomiej Porębski, Opiekun naukowy: dr inż. Andrzej Mazur, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

11:55 – 12:20 - Prezentacja pt.: Przygotowanie danych w ArcMap do utworzenia bazy danych na cele inwentaryzacji kanalizacji deszczowej; Mariola Jaworska i Mikołaj Jaczyński, Opiekun naukowy: dr inż. Grzegorz Łagód, Politechnika Lubelska

 

12:20 – 12:50 – Konkursy i nagrody sponsorowane przez firmę ESRI Polska

12:50 – 13:00 – Informacja o 3 sesjach popołudniowych warsztatów GIS i zakończenie sesji wykładowej.

 

 

13:30 – 14:30 – Warsztaty pt.: Zastosowanie programu ArcGIS w zarządzaniu infrastrukturą techniczną; prowadzone przez mgr Łukasza Guza, Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, sala nr 210, ul. Nadbystrzycka 40B

 

14:30 – 15:30 – Warsztaty pt.: Wykorzystanie systemów typu GIS do przygotowania danych na cele modelowania sieci kanalizacji deszczowej; prowadzący: inż. Mariola Jaworska, inż. Mikołaj Jaczyński, Miejsce warsztatów: Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, sala nr 210,

 

16:30 – 18:30 – Warsztaty pt.: Wykorzystanie danych LIDAR w badaniu i projektowaniu krajobrazu; prowadzone przez dr Szymona Chmielewskiego z Wydziału Agrobioinżynierii UP; Miejsce warsztatów: Pracownia komputerowa Zakładu Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody UP, Felin, ul Dobrzańskiego 31, sala 031.

 

 

 

 GIS Day - wydaarzenia w Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym,
ul. Głęboka 28
Geodezyjne Koło Naukowe EQUATOR
 
10:00 - 11:00   Pokaz sprzętu geodezyjnego (pomiary GPS, tachimetria)
                      Hol na parterze, CIW ul. Głęboka 28
                      (Michał Obirek, Kinga Woźniak, Adam Orzechowski)

11:00 - 12:00   Konkursy i quizy wiedzy o GIS, wystawa posterów
                      Hol na parterze, CIW ul. Głęboka 28
                      (konkursy: Karolina Szymańska, Karolina Małyszek, Katarzyna Wałczuk
                       postery: Magdalena Jusiak, Bartłomiej Zaborski, Sławomir Wesołowski, Jarosław Stawarz)

12:00 - 13:00   Geocaching (odszukiwanie skarbów za pomocą odbiornika GPS, map, rysunków)
                      Konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsc przy stoisku GIS DAY (grupy 3-4 os.)
                       Okolice budynku CIW ul. Głęboka 28
                       (Sławomir Wesołowski, Anna Zdunek, Marcin Piętak, Monika Uss)

12:00 - 12:30   Story Maps - tworzenie mapy wycieczki
                       Praktyki fotogrametryczne Lwów 2014, niwelacja fragmentu wąwozu na os. Czuby
                       Sala 153, CIW ul. Głęboka 28
                       (Patrycja Pochwatka)

12:30 - 13:00  Wdrożenia Systemów Informacji Przestrzennej - prezentacja firmy GIS-EXPERT
                      Sala 153, CIW ul. Głęboka 28
                      (Prezes firmy GIS-EXPERT Łukasz Prażmo)

13:00 - 14:00   ,,Jak stworzyć prostą mapę w internecie"
                       Projekt skierowany do uczniów gimnazjów i szkół średnich.
                       Sala 153, CIW ul. Głęboka 28
                       (mgr inż. Justyna Gabryszuk, mgr inż. Żanna Król)
 
Konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsc (justynagabryszuk@gmail.com lub zannakrol.up@o2.pl) ilość miejsc komputerowych: 15 (z możliwością pracy w grupach 2-osobowych przy jednym komputerze ze zwiększeniem liczby miejsc do 30)
                  
 
GIS Day - wydarzenia organizowane przez Geodezyjne Koło Naukowe  we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Architektury i Ekologii Krajobrazu w budynku Agro II
 
10:10 - 10:40   Skaning laserowy fototachimetrem Leica Nova MS50
                       Hol przy Auli 101, Agro II ul. Akademicka 15
                       (Karolina Brzozowska, Marcin Grudzień, Piotr Osiński)

11:35 - 11:55   ,,Zastosowanie GIS-u w Geodezji i naukach pokrewnych"
                       Aula 101, Agro II ul. Akademicka 15
                       (Jakub Stasiak, Bartłomiej Porębski, Sylwester Tomasiewicz)
 
 
 
Dodatkowe informacje:
 
https://www.facebook.com/GeodezyjneKoloNaukowe - strona GKN Equator
https://www.facebook.com/events/872996852734040/ - link do wydarzenia
 
 
 

 


« wstecz