[ MENU DODATKOWE ]Dział Spraw Pracowniczych

Dział Spraw Pracowniczych informuje, że od 27 listopada 2017 r. sprawy pracownicze załatwiane są  w pokojach:

 • Wydział Agrobioinżynierii - nauczyciele akad. w  p. 251 /tel. 445-66-39/ pozost. prac. wydziału w  p. 247 /tel. 445-65-39/
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej - wszyscy pracownicy w p. 248 /tel. 445-66-33 i 445-66-09/
 • Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki - wszyscy pracownicy w p.248 /tel. 445-66-33 i 445-66-09/
 • Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu - wszyscy pracownicy w p. 251 /tel. 445-66-39/
 • Wydział Inżynierii Produkcji - wszyscy pracownicy w p. 248 /tel. 445-66-33/
 • Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii - naucz. akad. w p. 248 /tel.445-66-33/ pozost. prac. w p. 247 /tel. 445-65-39/
 • Jednostki Pozawydziałowe, UCI, CKiF  bez zmian w p. 251 /tel. 445-66-39/
 • Pracownicy administracji w p. 248 /tel. 445-66-33/ 
 • Pracownicy obsługi bez zmian w  p. 247 / tel. 445-65-39/ 
 • sprawy związane z urlopami wypoczynkowymi wszyscy pracownicy Uniwersytetu w p. 249 /tel. 445-67-10/ 
 • karty ewid. cz.pracy po zakończonym okresie rozlicz. należy składać w p. 249  /tel. 445-67-10 wszyscy pracownicy/
 • sprawy Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w p. 248 /tel. 445-66-33/ 

 

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81-445-66-09
e-mail: barbara.radko@up.lublin.pl
Kierownik Działu: mgr inż. Barbara Radko, Kierownik Działu
tel. 81-445-66-09

Jednostki podległe

Pozostali pracownicy