[ MENU DODATKOWE ]Dziekanat Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: mgr inż. Urszula Polak, Kierownik Dziekanatu
tel. 81-445-66-11
e-mail: urszula.polak@up.lublin.pl

Pozostali pracownicy