[ MENU DODATKOWE ]Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni

20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
Kierownik: dr hab. Krzysztof Lutnicki, profesor uczelni
tel. 81-528-46-17
e-mail: krzysztof.lutnicki@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

 • dr hab. Maricn Gołyński, profesor uczelni, tel. 81-528-46-16
  e-mail: marcelgo@op.pl

Adiunkci

Asystenci

Wykładowcy

 • dr Jan Marczuk, starszy wykładowca, tel. 81-528-46-03
  e-mail: doktorjm@o2.pl
 • dr Agnieszka Pomorska-Zniszczyńska, starszy wykładowca, tel. 81-528-46-02
  e-mail: agapomxo@wp.pl
 • dr Tomasz Riha, starszy wykładowca, tel. 81-528-46-19
  e-mail: tomek110370@tlen.pl

Pozostali pracownicy