[ MENU DODATKOWE ]Zakład Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej

20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
Kierownik: dr hab. Iwona Taszkun, adiunkt badawczo-dydaktyczny
tel. 81-528-46-11
e-mail: iwona.taszkun@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

Pozostali pracownicy

Profesorowie emerytowani