[ MENU DODATKOWE ]Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr hab. Witold Chabuz, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-68-24
e-mail: witold.chabuz@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

  Adiunkci

  Asystenci

  Pracownicy

  • dr Przemysław Jankowski, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-87
   e-mail: ecacho@interia.pl

  Profesorowie emerytowani