[ MENU DODATKOWE ]


Wydział Biologii Środowiskowej

Historia roślin kosmetycznych

Osoba do kontaktu: Dr hab. Mirosława Chwil, 81 445 66 24 lub 81 445 66 18 sekretariat, miroslawa.chwil@up.lublin.pl

 

Forma zajęć: Wykład

 

Krótki opis: Tematyka wykładu będzie obejmowała:

- rośliny stosowane w kosmetyce w okresie starożytności , średniowiecza i czasach nowożytnych

- substancje biologicznie czynne

- wybrane tradycje i wierzenia

- rośliny barwierskie, lecznicze

 

Czas trwania: 45 min.

 

Lokalizacja: ul. Akademicka 15 lub do uzgodnienia

 

Max. liczba osób: 15-30 osób

« wstecz