[ MENU DODATKOWE ]


Relacje z wydarzeń

29.06.2018

Dnia 28 czerwca 2018 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w 25 rocznicę utworzenia Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców i Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości odbyła się Gala Spółdzielców 2018. Impreza była okazją do spotkania i wymiany doświadczeń przez spółdzielców, środowisko naukowe oraz przedstawicieli rządu i samorządów. Patronat Honorowy objęło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wraz Władzami Lubelszczyzny.

Głównym  punktem programu były wystąpienia prelegentów:  Dr Ryszarda Nowaka - Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ruchu Spółdzielców, Prof. dr hab. Zbigniewa Grądzkiego - Prorektora ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej,  Artura Sobonia - Wiceministra, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Artura Szymczyka - Zastępcy Prezydenta ds. Inwestycji i Rozwoju, Tomasza Sonntaga - Dyrektora Biura Wojewody Lubelskiego oraz Ks. Biskupa Dr Mieczysława Wcisło.
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie został uhonorowany Medalem "Zasłużony dla Ruchu Spółdzielców". Jest to niezwykle prestiżowe wyróżnienie w branży spółdzielczej. Nagrodę w imieniu JM Rektora odebrał Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej Prof. dr hab. Zbigniew Grądzki. Wykład inauguracyjny pt.: "Spółdzielczość w historycznym i gospodarczym rozwoju Polski i Świata" wygłosiła Dr Elżbieta Kołodziej z Katedry Ekonomii i Agrobiznesu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wraz z Dr Marią Zubą-Ciszewską z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Po części artystycznej całość zakończyła się uroczystym bankietem.

 

 

Przemawia Prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej

 

 

 

Licznie zgromadzone audytorium

 

 

Wręczenie Medalu dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na ręce Prof. dr hab. Zbigniewa Grądzkiego

 

 

 

Wykład Dr Elżbiety Kołodziej "Spółdzielczość w historycznym i gospodarczym rozwoju Polski i Świata"

 

                                                               fot. Krajowe Stowarzyszenie Ruch Spółdzielców

 

 

                                                                               fot: Paweł Michalski DPUiWM

 

materiał filmowy TVP Lublin: lublin.tvp.pl/37856115/jubileusz-spoldzielcow-krajowe-stowarzyszenie-ma-25-lat

 

 


« wstecz