[ MENU DODATKOWE ]


Relacje z wydarzeń

20.06.2018ogrodnictwo

W dniach 19 i 20 czerwca 2018 roku w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się III Międzynarodowa Konferencja "Ekologia człowieka” zorganizowana przez Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie przy współudziale Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej, UM w Lublinie i Wydziału Nauk o Zdrowiu, PUM w Szczecinie oraz Towarzystw Naukowych.

 

Tematyka konferencji dotyczyła następujących problemów badawczych:
     1. Zdrowie człowieka w warunkach zagrożeń cywilizacji.
     2. Wpływ zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej na zdrowie człowieka i środowisko.
     3. Matematyka i informatyka dla potrzeb zdrowia człowieka.

 

 

 

 

         

Uczestnicy konferencji reprezentowali liczne instytucje naukowe i organizacje z następujących państw: Brazylii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Litwy, Wielkiej Brytanii i Polski. Prezentowano zagadnienia związane z produkcją roślinną i zwierzęcą, technologią żywności, medycyną, weterynarią, farmacją, ekologią, statystyką. Wykłady wygłosili wybitni specjaliści z różnych jednostek badawczych w Polsce i na świecie :
    Prof. Shaban Nidhal, University of  Forestry, Faculty of Agriculture, Sofia, Bułgaria- Agronomists job don't reduce natural resources to meet today's needs without compromising the needs of future.
    Prof. Slaven Zjalić, University of Zadar, Croatia - Mushroom polysaccharides as a tool for mycotoxin control: an overview.
    dr Vitalijus Naumavičius, Vinius University, Lithuania - Medical plants is the meeting point for nations, cultures and scientists.
    Prof. Robert Pokluda, Mendel University in Brno, Czech Republic - Aspects of vegetable production quality in the conditions of sustainable horticulture.

 

 

Lek. med. Nadia Marquette de Susa, MD, UNIVAS, Pouso Alerge, Brazil - The outline of the history of human ecology in the middle of the twentieth century.

 

 

Prof. dr hab. Maćešić Dubravko, University of Zagreb, Croatia - Importance of sustainable alfalfa (Medicago sativa L.) production in the Mediterranean region of Croatia.

 

 

Dr Łukasz Wieteska, University of Leeds Faculty of Biological Sciences, United Kingdom - Modern nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy provides unprecedented ability to glimpse the processes of life in atomic detail.

 

Dr inż. Andrzej Stępniewski, Regional Contact Point for European Research Programm, Poland  - Horizon 2020 – funding source of research activity within life sciences.

Wyniki badań naukowych prezentowano w postaci referatów w czterech sekcjach tematycznych:
1.    Środowiskowe aspekty żywienia człowieka.
2.    Człowiek a środowisko.
3.    Problemy botaniki w ekologii człowieka.
4.    Epidemiologia.
Ponadto doniesienia naukowe przedstawiono w postaci 52 posterów.

 

 

W drugim dniu Konferencji uczestnicy brali udział w studyjnym wyjeździe do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

 

 


« wstecz