[ MENU DODATKOWE ]


Relacje z wydarzeń

19.04.2018

16 kwietnia 2018 roku członkowie Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego „Ergonomii i BHP” uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Celem wyjazdu było zapoznanie studentów z działalnością naukową i tematyką badawczą prowadzoną przez pracowników naukowych laboratoriów badawczych TECH-SAFE-BIO. W ramach wyjazdu studenci mieli możliwość poznania stosowanych metod badawczych oraz nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego w laboratoriach Zakładu Ergonomii, Zakładu Zagrożeń Wibroakustycznych oraz Zakładu Techniki Bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 


 

 


Serdecznie dziękujemy Pani Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Halinie Buczkowskiej, Pani Dziekan Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki prof. dr hab. Joannie Barłowskiej oraz Panu Dziekanowi Wydziału Inżynierii Produkcji prof. dr hab. Andrzejowi Marczukowi za pomoc finansową w organizacji wyjazdu.

Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Ergonomii i BHP działa przy Katedrze Podstaw Techniki, a jego członkowie cyklicznie odbywają wizyty studyjne w zakładach produkcyjnych oraz instytutach badawczych.

Opiekunowie koła: dr inż. Agnieszka Buczaj oraz dr inż. Anna Pecyna


« wstecz