[ MENU DODATKOWE ]


Relacje z wydarzeń

21.12.2016

13 grudnia 2016 r. w siedzibie WIORiN w Lublinie odbyło się spotkanie pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie ze studentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu - kierunku zielarstwo i terapie roślinne.

 

 

 

 

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy dr inż. Wioletty Wróblewskiej oraz dr inż. Teresy Wyłupek - Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 
 
W części teoretycznej spotkania studenci zostali zapoznani przez kierowników poszczególnych działów WIORiN z przedmiotem i zakresem działalności Działu Ochrony Roślin i Techniki, Działu Nadzoru Fitosanitarnego, Działu Nadzoru Nasiennego oraz Laboratorium Wojewódzkiego. Przedstawiono wiele interesujących tematów związanych z działalnością WIORiN z zakresu produkcji, ochrony, kontroli i obrotu materiałem roślinnym, ze szczególnym uwzględnieniem roślin zielarskich.


W praktycznej części spotkania studenci mieli możliwość zwiedzania Laboratorium Wojewódzkiego, które realizuje zadania Inspektoratu związane z nadzorem nad zdrowiem roślin (badanie laboratoryjne roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność organizmów szkodliwych ze szczególnym uwzględnieniem organizmów kwarantannowych i regulowanych) oraz laboratoryjną oceną materiału siewnego.
 
Zorganizowane spotkanie jest jednym z przykładów dobrej współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu z szeroko rozumianym otoczeniem agrobiznesu.
 

 


Tekst: Wioletta Wróblewska
Zdjęcia: Adrian Warchoł
 


« wstecz