[ MENU DODATKOWE ]


Relacje z wydarzeń

24.06.2016

Pracownicy Centrum Transferu Technologii przygotowali projekt pn. „Wynalazki wokół nas” skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i klas wczesnoszkolnych. Celem projektu jest zapoznanie dzieci z historią wybranych wynalazków, ukazanie ich znaczenia w dzisiejszym świecie, ale również zwrócenie uwagi na rozsądne korzystanie z osiągnięć techniki.

 

 

 


Pracownik CTT gościł w Przedszkolu nr 7 w Lublinie. Razem z dziećmi dyskutowano nad definicją pojęcia "wynalazek", przedszkolaki wzięły udział w ćwiczeniach pozwalającym zrozumieć historię powstania nowych rozwiązań.

 

 

 


Dzięki uprzejmości dyrekcji i grona pedagogicznego Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie dwie uczennice klasy pierwszej tej jednostki Patrycja Samoń i Magdalena Maciążek utrwaliły to wydarzenie na fotografiach, za co serdecznie dziękujemy.

 

 

 


Projekt będzie kontynuowany w ramach XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki.
 

 

[tekst: K. Ostroga]

 

 

 


 


« wstecz