[ MENU DODATKOWE ]


Relacje z wydarzeń

01.12.2015agrobio


Studenci kierunku gospodarka przestrzenna w ramach zajęć z projektowania urbanistycznego przedstawili swoje pomysły na rewitalizację doliny Czerniejówki w Lublinie. Z wykonanych prac zorganizowano w ubiegłym tygodniu wystawę, a w jednocześnie organizowanym konkursie wyłoniono te najlepsze. 

 

 

 


Osobami odpowiedzialnymi za konkurs i  wystawę  były prof. Halina Lipińska (Wydział Agrobioinżynierii) i dr Kamila Boguszewska (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu).


Studenci pracowali w zespołach 2 lub 3 osobowych. Ich zadaniem było przeprowadzenie stosowanych analiz i zaproponowanie rozwiązań projektowych mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców tej okolicy. Ważne było również  wykorzystanie potencjału rzeki, co wpisuje się w obecne tendencje wychodzenia "miasta do rzeki"'.


Najlepsze prace:
- I miejsce: Edyta Samojedna i Katarzyna Wodzik - ( otwarcie projektu na rzekę, myślenie wnętrzami architektoniczno - krajobrazowymi)
- II miejsce - Izabela Stecyk, Urszula Zawadzka, Patrycja Wójtowicz ( projektowanie z poszanowaniem istniejącej tkanki urbanistycznej - struktury zabudowy)
- III miejsce Joanna Petryszak, Agata Momont, Magdalena Tomasiak ( dobra skala wprowadzonej zabudowy, próba stworzenia parku zielonych płuc dla Kośminka).

 

 

 


Jak podkreśla dr Kamila Boguszewska: „To już druga edycja konkursu i mamy nadzieję na jego  kontynuację. Główną ideą jest docenienie prace kursowe wykonywanych przez studentów gospodarki przestrzennej w ramach zajęć „Projektowanie Urbanistyczne”. Studenci mierzą się tutaj po raz pierwszy z problemami projektowymi takimi, jak projektowanie nowej zabudowy z poszanowaniem istniejącej już tkanki urbanistycznej, rozwiązują problemy skali, a także wpisują się swoim projektem w uwarunkowania ekofizjograficzne terenu. Wszystko poprzedzone jest częścią analityczną.”


Studenci zaprezentowali swoje prace na planszach, a projekt został przedstawiony na modelu.


Konkurs dedykowany jest studentom kierunku gospodarka przestrzenna na II roku.
 

[więcej informacji nt. kierunku gospodarka przestrzenna]

 

 

 

-----------

BPU


« wstecz