[ MENU DODATKOWE ]


Relacje z wydarzeń

05.12.2013

 

3 grudnia 2013 r.  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego  zorganizował  spotkanie akademickie z uczniami szkół ponadgimnazjalnych, którego celem była promocja kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych. 

Jak podkreślała w trakcie spotkania pani Elżbieta Tokarska, przedstawicielka MNiSW,  w historii organizowanych spotkań w ramach kampanii promującej kierunki ścisłe, było to spotkanie z najwyższą frekwencją.  Uczestniczyło w nim ponad 1200 osób, ze szkół  województwa lubelskiego i mazowieckiego. 


 

 Dlaczego warto studiować kierunki ścisłe? W jaki sposób przyroda inspiruje naukowców? Jakie reakcje chemiczne wykonujemy codziennie? Jak architekt krajobrazu kreuje przestrzeń?   Co ciekawego można zobaczyć pod mikroskopem? Jakie zalety ma tłoczenie olejów metodą na zimno?  Jak za pomocą kawitacji ultradźwiękowej można rozdzielić kartkę papieru?  Odpowiadając na te pytania, pracownicy uczelni oraz studenci zachęcali młodzież do podjęcia nauki na kierunkach przyrodniczych i technicznych. 

 

Spotkanie otworzył JM Rektor prof. Marian Wesołowski, który w swoim przemówieniu zwrócił się do młodych ludzi o wykorzystanie szansy, jaką dają takie spotkania,  by upewnić się, co do przyszłej drogi zawodowej.  Przedstawicielka MNiSW, Elżbieta Tokarska,  na ręce kierownik Działu Organizacji Studiów, mgr  Anny Woźniak złożyła podziękowała uczelni za sprawą organizację spotkania oraz wyraziła nadzieję, że zwiedzający będą mogli przekonać się o znaczeniu kierunków ścisłych. MNiSW ufundowało nagrody dla szkół uczestniczących w spotkaniu. W zależności od liczby uczestników, szkoła mogła otrzymać mikroskop lub zestawy pomocy do pracowni chemicznych i fizycznych. 

 

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki, prof. Krzysztof Gołacki,  za pomocą prezentacji przekonał zebranych, dlaczego warto studiować na kierunkach przyrodniczych i technicznych.  I dlaczego warto wybierać te kierunki właśnie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. 

 

Krótki wykład inaugurujący spotkanie wygłosił  prof. Andrzej Stępniewski (Wydział Inżynierii Produkcji).  Temat dotyczył inspiracji, jakie w przyrodzie odnajdują naukowcy.  Rozwiązania techniczne,  począwszy od rzepów do zapinania przez koła zębate, do robotów i sztucznej inteligencji – to wszystko zawdzięczamy przyrodzie.  

 

Po zakończeniu części oficjalnej odbyły się warsztaty i pokazy zgodnie ze wcześniejszą rejestracją.  Zostały one pogrupowane w trzy ścieżki tematyczne: I  inżynieria przemysłu spożywczego i technologie wytwarzania żywności , II kształtowanie środowiska i architektura krajobrazu oraz III biotechnologia, technologia  żywności i żywienie człowieka, dietetyka. 

 

Ścieżka I 

 

Ze względu na największą liczbę zgłoszeń,  prezentacja pt. „Czy możliwy jest dzień bez chemii”  prowadzona przez dr Jadwigę Stachowicz (Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii)  odbyła się w Centrum Kongresowym (przy prawie pełnej sali).   Pani doktor  była również autorką warsztatu „Chemia w kuchni”, gdzie demonstrowała, jakie ciekawe doświadczenia chemiczne można przeprowadzić przy pomocy artykułów spożywczych codziennego użytku. Warsztat o podobnej tematyce przeprowadziła dr  Urszula Głaszcz.   Własne stoiska zorganizowały koła naukowe: Technologów Żywności , Dietetyków i Biotechnologów.   Prezentacje i  zwiedzanie laboratoriów odbyły się również w siedzibie Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii  przy ul. Skromnej – przebieg  koordynowały  dr inż. Marta Korona-Zalewska i  dr inż. Agnieszka Latoch

 

 


 


 

Ścieżka II

 

W sposób szczególny promowany był nowy kierunek studiów: inżynieria przemysłu spożywczego. Pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji  wraz z studentami  przygotowali tematyczne pokazy i warsztaty, licznie odwiedzane przez młodzież:   „Przekąski zbożowe” (dr hab. Agnieszka Wójtowicz),  „Lody z  fantazją”  (dr inż. Katarzyna Kozłowicz),  „Tłoczenie metodą „na zimno” naturalnych olejów roślinnych o różnym smaku i zapachu” (prof. Marian Panasiewicz), „Świat przez mikroskop”  (dr inż. Tomasz Guz), „Kawitacja ultradźwiękowa”  (dr inż. Zbigniew Kobuz).  

 

Chętni mogli zwiedzić również budynek Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28, po którym oprowadzali dr inż. Sławomir Kocira oraz dr inż. Stanisław Parafiniuk

 


 


 

 

Ścieżka III

 

Dla wszystkich zainteresowanych kierunkiem architektura krajobrazu, pracownicy i studenci Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (prof. Jan Rylke, prof. Małgorzata Milecka,  mgr inż. Ewelina Widelska, dr inż. Renata Jóźwik, mgr Paulina Hortyńska, doktoranta Natalia Kot z Katedry Projektowania i Konserwacji Krajobrazu oraz dr inż. Małgorzata Sosnowska, mgr inż. Kamila Rojek i doktoranta Renata Chyżewska z Katedry Roślin Ozdobnych wraz ze studentami  z Koła Naukowego Architektury Krajobrazu)  przygotowali program pt. „Sprawdź się jako architekt krajobrazu!”. Jego elementem była gra z zadaniami dotyczącymi m.in. rysowania i makietowania  z nagrodami za aktywność. Możliwy był udział w zajęciach otwartych z: projektowania zintegrowanego, rysunku i rzeźby, grafiki inżynierskiej oraz w seminarium pt. „Ścieżka sukcesu zawodowego architekta krajobrazu”.  Zorganizowano również wystawę prac studenckich wykonywanych w ramach zajęć z rysunku i rzeźby, malarstwa i projektowania obiektów architektury krajobrazu oraz w ramach działalności kół naukowych. 

 


 

 

 

W organizację wydarzenia  włączyło się również studenckie  koło naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt, Sekcja Hodowli i Biotechnologii Świń, przygotowując barwne stoisko m.in. z planszą do robienia zdjęć;  a także Laboratorium Analityki Wód i Ścieków (WIP)  z prezentacją działania przydomowej oczyszczalni ścieków. 

 

  

 

Na stoisku uczelnianym, przygotowanym przez Dział organizacji Studiów,  młodzież mogła pobrać informatory z kierunkami studiów oraz uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania związane z rekrutacją. 

 

 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym pracownikom i studentom!

  

***

Przedsięwzięcie organizowane było w ramach projektu "Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych, technicznych" działania 4.1 poddziałania 4.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

 

Agnieszka Wasilak 

 

for. Ewelina Widelska, Agnieszka Wasilak 


« wstecz