[ MENU DODATKOWE ]


Relacje z wydarzeń

16.02.2021foodscience

28 stycznia 2021 roku, w ramach współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z Lubelskim Klubem Biznesu (LKB) miała miejsce wideokonferencja i spotkanie online pracowników Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii z przedstawicielami branży mleczarskiej.

 


W spotkaniu wzięli udział: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni, dr inż. Maciej Nastaj oraz mgr inż. Jagoda Szafrańska z Zakładu Technologii Mleka i Hydrokoloidów Katedry Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego. Dodatkowo, informacji na temat projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, dotyczących możliwości współpracy uniwersytetów z przemysłem udzielał Marcin Czarnacki z Europejskiego Centrum Innowacji.


Uczestnikami spotkania byli prezesi zakładów mleczarskich, firm związanych z przetwórstwem żywności, jak również branży usługowej: Edward Bajko – Spomlek; Janusz Mojak – SM Bieluch; Zenon Więk  -   SM Ryki; Agnieszka Bożyk – LSUM; Tadeusz Rybak - Mostostal Puławy S. A.; Mirosław Domański - OSM Piaski; Stanisław Więch – CEWAR; Piotr Nowak - Korab Garden.

 


W trakcie konferencji zostały poruszone kwestie nowych receptur produktów mleczarskich oraz technologii wykorzystywanych w branży mleczarskiej. Prelegenci przedstawili informacje nt. działalności Zakładu, infrastruktury badawczej oraz możliwości współpracy. Ponadto przedstawili prezentacje dotyczące innowacyjnych produktów, a następnie miała miejsce dyskusja oraz networking dedykowany dla osób z branży mleczarskiej.


W niedalekiej przyszłości planujemy wspólnie z Lubelskim Klubem Biznesu (LKB) spotkania z kolejnymi branżami.


Serdecznie dziękujemy Lubelskiemu Klubowi Biznesu za zorganizowanie spotkania, Gościom za przybycie i uczestnictwo w spotkaniu.
 


« wstecz