[ MENU DODATKOWE ]


Relacje z wydarzeń

09.10.2019

8 października 2019 r. doktorant pochodzący z Iraku na Wydziale Inżynierii Produkcji Waleed Hameed Hassoon obronił swoją pracę dyplomową i uzyskał stopień naukowy doktora.

Praca pt. „The study of wheat grinding process using different kinds of mills: a new approach for producing wholemeal flour” dotyczyła tematyki produkcji mąki razowej, a jej promotorem był prof. dr hab. Dariusz Dziki.

 


 

W uroczystym nadaniu tytułu uczestniczyli także JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk oraz Prodziekan Wydziału Inżynierii Produkcji dr hab. Izabela Kuna-Broniowska.

Prodziekan odczytała tekst ślubowania, a promotor — odczytując uroczysty tekst zaprzysiężenia — nadał Waleedowi Hameed Hassoonowi tytuł naukowy doktora:

Przeto ja, promotor prawnie ustanowiony, Ciebie Waleeda Hameed Hassoona obywatela Republiki Iraku, urodzonego w Babilonie na mocy przysługującego mi prawa, mianuję doktorem co uroczyście obwieszczam. Równocześnie przelewam na Ciebie wszelkie prawa i przywileje doktora nauk i na potwierdzenie tego aktu składam w Twoje ręce ten oto dyplom opatrzony pieczęcią Uniwersytetu.

 


 

 

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA


« wstecz