[ MENU DODATKOWE ]


Relacje z wydarzeń

20.03.2019

W dniu 19 marca 2019 r. w Bogucinie odbyło się Sympozjum naukowo-wdrożeniowe pt. „Wykorzystanie świń rodzimej rasy puławskiej jako źródła wysokiej jakości surowca do wytwarzania produktów regionalnych”. Wydarzenie objął honorowym patronatem Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Sympozjum zostało zorganizowane w ramach projektu „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych.

 

 

„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG nr umowy: BIOSTRATEG2/297267/14/NCBR/2016. Organizatorem spotkania był Zespół ds. wdrożenia pod kierownictwem prof. dr hab. Tomasza Gruszeckiego i prof. dr hab. Marka Babicza.

 

 

W sympozjum wziął udział JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, Dziekan Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki prof. dr hab. Joanna Barłowska oraz liczni reprezentanci UP w Lublinie, Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, Regionalnego Związku Hodowców i Użytkowników Świni Rasy Puławskiej „PUŁAWIAK”, Spółki POLSUS-AGRO, Lubelskiej Izby Rolniczej i hodowcy świń rasy puławskiej.
 
 
W trakcie obrad zostały zaprezentowane wyniki badań dotyczące wartości rzeźnej, jakości mięsa i wędlin uzyskanych z rodzimej rasy puławskiej. Omówiono również stan obecny i perspektywy rozwoju hodowli oraz produkcji tej rasy, ze szczególnym uwzględnieniem jej wykorzystania w produkcji wysokiej jakości surowca kulinarnego i wędlin wysokogatunkowych.
Sympozjum otworzył JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk. Kolejno zostały wygłoszone wykłady:
 
 
„Badania i wdrożenie wyników projektu Biostrateg w części realizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie” - prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju” - prof. dr hab. Jędrzej Krupiński - Instytut Zootechniki PIB w Balicach; „Stan hodowli i produkcja świń rasy puławskiej” - dr inż. Tadeusz Blicharski, dr inż. Zbigniew Bajda - Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, „Świnie rasy puławskiej – gwarancja jakości wieprzowiny” - prof. dr hab. Marek Babicz - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; „Wartość handlowa tusz tuczników rasy puławskiej” - mgr inż. Marcin Hałabis - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; „Wartość odżywcza wieprzowiny pozyskanej ze świń rasy puławskiej” - dr hab. prof. uczelni Piotr Skałecki - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Ożywiona dyskusja świadczyła o trafności zaprezentowanych zagadnień, jak też o celowości organizacji Sympozjum.
 
 
 [ Galeria zdjęć ]
 
Fot. Maciej Niedziółka / DPUiWM


« wstecz