[ MENU DODATKOWE ]


Relacje z wydarzeń

10.12.2018

7 grudnia 2018 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie gościł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.
Spotkanie pracowników Uniwersytetu z młodzieżą maturalną miało na celu przedstawienie uczniom trzech wykładów, oferty edukacyjnej Uczelni oraz zachęcenie do podejmowania studiów w murach naszej Alma Mater
 
 

Dr hab. Agnieszka Najda, prof. nadzw. UP w Lublinie Kierownik Laboratorium Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich Katedry Warzywnictwa i Roślin Leczniczych Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu przedstawiła wykład pt. "Aromatyczne substancje lotne i ich fitoterapeutyczne zastosowanie".
 
 
 
 

Dr inż. Marek Domin z Zakładu Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego Katedry Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz Wydziału Inżynierii Produkcji zaprezentował wykład pt. "Podstawy działania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła".
 
 
 
 

Mgr Kamil Wydra doktorant z Zakładu Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki wygłosił wykład pt. "Potencjalna toksyczność nanocząstek srebra i złota dla organizmów żywych".
 
 
 

Dr inż. Paweł Michalski z Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej przedstawił ofertę kierunków studiów Uczelni oraz wykład pt. "Dlaczego warto studiować z nami".
 
 
                                                                                                    zdjęcia: dr inż. P. Michalski, DPUiWM
 
Na zakończenie zostały przeprowadzone konkursy z nagrodami ufundowanymi przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

 


« wstecz