[ MENU DODATKOWE ]


Relacje z wydarzeń

22.06.2018

 

Miło nam poinformować, że dr Anna Jeżak została laureatką Nagrody Naukowej im. Profesora Szczepana A. Pieniążka za pracę doktorską pt. „Kwitnienie i pożytek gatunków runa lasu grądowego Tilio-Carpinetum Tracz”. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 20 czerwca 2018 r. w siedzibie Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu upamiętniającego 10. rocznicę śmierci Profesora S. Pieniążka, na którym obecna była rodzina Profesora.

 

Dr Jeżak pracę naukową obroniła w Katedrze Botaniki – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2017 r. Promotorem pracy była dr hab. Bożena Denisow, a promotorem pomocniczym dr inż. Monika Strzałkowska-Abramek.

 

 

Nagroda im. Profesora Pieniążka jest przyznawana za najlepszą pracę doktorską z zakresu sadownictwa, roślin ozdobnych i pszczelnictwa, wykonaną w krajowych placówkach naukowych. Przy  ocenie  prac  doktorskich  proponowanych  do  nagrody  brane są pod  uwagę  takie kryteria jak: nowatorstwo wykonanych badań, poziom naukowy pracy oraz utylitarność  uzyskanych wyników.

 


Patron nagrody, Profesor Szczepan A. Pieniążek był wybitnym sadownikiem, profesorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, członkiem i wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk. W latach 1951-1983 był współtwórcą i dyrektorem Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach (później pod nazwą Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa).

 


Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach jest instytutem badawczym utworzonym dnia 1 stycznia 2011 roku na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez połączenie dwóch jednostek badawczo-rozwojowych o długoletniej tradycji i bogatym dorobku badawczym i wdrożeniowym: Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka i Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka. Program badawczy Instytutu Ogrodnictwa obejmuje wszystkie zagadnienia związane z produkcją ogrodniczą.

Serdecznie gratulujemy!
 

 


[ informacja na stronie Instytutu Ogrodnictwa ]

 

 


 


« wstecz