[ MENU DODATKOWE ]


Relacje z wydarzeń

13.06.2017agrobiobiologia

 

10 czerwca 2017 r.  w Collegium Agronomicum, w  Auli im. prof. dr hab. Lucjana Kaznowskiego, miała miejsce uroczystość z okazji 50-ej rocznicy ukończenia studiów przez Absolwentów ówczesnych Wydziałów Rolniczego i  Zootechnicznego.

 

 

 


W zjeździe absolwenów uczestniczyły Władze Uczelni: JM Rektor, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk wraz z Dziekanami Wydziałów: Agrobioinżynierii - prof. dr hab. Krzysztofem Kowalczykiem oraz  Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki - prof. dr hab. Joanną Barłowską.

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]


Po przywitaniu licznie przybyłych uczestników, JM Rektor przedstawił pokrótce obecny stan Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wraz z bogatą ofertą naukową i dydaktyczną, unaoczniając zebranym rozwój Uczelnii w przeciągu tylu dekad.


Następnie uczczono zmarłych absolwentów minuta ciszy.

 

Absolwenci z zainteresowaniem obejrzeli najnowszą Kronikę Uczelni. Ważną częścią uroczystości było rozdanie Złotych Dyplomów.

 

Kolejnym punktem programu był wykład Profesora Janusza Kalbarczyka - połączony z prezentacją multimedialną. W retrospekcji pokazał studenckie lata Absolwentów, zmiany w infrastrukturze Uniwersytetu i wykazał drogi gwałtownej transformacji, jakie przeszedł świat - nie tylko nauki - przez minione dziesięciolecia.

 


Na zakończenie części oficjalnej spotkania zrobiono pamiątkowe zdjęcia.

 

 


red.


« wstecz