[ MENU DODATKOWE ]


Relacje z wydarzeń

28.04.2017

27 kwietnia 2017 r. przy wypełnionej po brzegi sali Centrum Kongresowego w Lublinie odbył się wiosenny koncert Zespołu Pieśni i Tańca Jawor UP w Lublinie, poświęcony jubileuszowi 700-lecia miasta Lublin.

 

 


Wśród znamienitych gości byli z nami: Krzysztof Komorski, Wice-Prezydent Miasta Lublin, Zdzisław Podkański, reprezentujący Wojewodę Lubelskiego, Halina Drozd, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, prof. dr hab. Halina Buczkowska, prorektor ds. studencki i dydaktyki, prof. dr hab.  Zbigniew Grądzki, prorektor ds. nauki, wdrożeń i współpracy międzynarodowej,  Grażyna Szymczyk, Kanclerz UP w Lublinie oraz przedstawiciele Władz Dziekańskich i liczne grono profesorskie.


Koncert składał się z dwóch części.  Uwzględniając piękny jubileusz miasta Lublin, pierwsza część była poświęcona w całości Lubelszczyźnie, zawierając m.in. tańce lubelskie, chełmskie, podlaskie i tańce Powiśla lubelskiego. 


Drugą część rozpoczął polonez „Pożegnanie Ojczyzny” Michała Ogińskiego, a zakończył mazur ułański z okresu Księstwa Warszawskiego. 

 

Program koncertu przeplatany był poezją i piosenką o tematyce lubelskiej. Prezentowano utwory artystów związanych z Lublinem: Józefa Czechowicza, Jana Koprowskiego, jak również profesora Jacka Rączkiewicza (dziekana Wydziału Zootechnicznego AR w Lublinie), którego rodzinę gościliśmy na widowni.

Na scenie zaprezentowały się trzy grupy taneczne oraz kapela - łącznie ponad 100 osób. 

Koncert był również okazją do podziękowań i wręczenia wyróżnień dla pracowników Zespołu: 
- Jan Pogonowski, choreograf i kierownik artystyczny, obchodził 70 urodziny
- Jadwiga Gąska, instruktor wokalny, obchodziła 25-lecie pracy w ZPiT Jawor


Nad całością koncertu sprawował pieczę kierownik Zespołu, Zbigniew Romanowicz. Galę poprowadził Jerzy Horbowski-Zaranek.
 

 

red.


« wstecz