[ MENU DODATKOWE ]


Relacje z wydarzeń

14.09.2018

 

14 września 2018 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie gościł delegację Narodowego Instytutu Badawczego Kontroli Leków i Dodatków Paszowych we Lwowie (Ukraina). Głównym celem wizyty było podpisanie umowy o współpracy. Goście spotkali się również z Rektorem UP w Lublinie, prof. dr hab. Zygmuntem Litwińczukiem.

 

 

Delegacja w składzie: Dyrektor Narodowego Instytutu Badawczego  – prof. dr hab. n. wet., dr h. c. Igor Kotsiumbas, Z-ca Dyrektora Instytutu  - profesor Wiktor Muzyka oraz Dyrektor ds. Naukowych Instytutu - prof. Oksana Brezvyn, została przywitana przez prorektora ds. nauki, wdrożeń i współpracy międzynarodowej - prof. dr hab. Zbigniewa Grądzkiego.

 

Rektor UP w Lublinie, profesor Zygmunt Litwińczuk, skierował do gości zaproszenie na Inaugurację roku akademickiego 2018/2019.

 

 

Następnie podpisano umowę o współpracy, której najważniejszymi punktem jest zacieśnienie kooperacji naukowej oraz mobilność pracowników akademickich.

 

 

Umowę z ramienia Uniwersytetu będą koordynować: Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki oraz Wydział Inżynierii Produkcji.  W chwili obecnej na stażu w naszej Uczelni przebywa reprezentantka Narodowego Instytutu Badawczego Kontroli Leków i Dodatków Paszowych, doktor Helyna Rudyk, a jej opiekunami naukowymi są dr hab. Ewa Tomaszewska oraz dr Siemowit Muszyński. 

 

 

 

 

fot. Maciej Niedziółka

 

 


« wstecz