[ MENU DODATKOWE ]


Relacje z wydarzeń

13.11.2017

Dnia 1 czerwca 2017 r. uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie w ramach warsztatów popularnonaukowych wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych pt.: "Jak wydobyć informację genetyczną z krwi?", które przeprowadziła Pani mgr inż. Milena Bajda pod nadzorem merytorycznym Pani dr hab. Brygidy Ślaskiej, prof. nadzw. UP.

 

Natomiast w ramach akcji " Uczeń z Indeksem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie" zajęcia audytoryjne pt.: "Zbrodnia doskonała nie istnieje" przeprowadzili: mgr Michał Schultz i mgr Aleksandra Łoś, pod nadzorem merytorycznym Pani dr hab. Anety Stracheckiej.

 

Podczas zajęc laboratoryjnych uczniowie przeprowadzili izolację DNA z krwi, natomiast w trakcie zajęć audytoryjnych zainscenizowano miejsce zdarzenia, omówiono główne działy kryminalistyki, pobrano materiał z miejsca zdarzenia oraz wykonano karty daktyloskopijne. W trakcie zajęć Pani mgr inż. Milena Bajda wręczyła uczniom certyfikaty uczestnictwa oraz rozpowszechniła wśród licealistów informacje o Uczelni oraz o kierunkach prowadzonych przez Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, rozdając informatory i materiały promujące Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« wstecz