[ MENU DODATKOWE ]


Relacje z wydarzeń

10.10.2017


10 października 2017 r. JM Rektor, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk uczestniczył w  spotkaniu Społecznej Rady do Spraw Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołanej przez Wojewodę Lubelskiego. Rada pełni funkcję konsultacyjno-doradczą dla Wojewody Lubelskiego w zakresie wspierania nauki i rozwoju szkolnictwa wyższego.
 

 

 


Do zadań Rady należy w szczególności:


1) analiza poziomu rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego na terenie województwa lubelskiego;
2) opracowywanie propozycji działań na rzecz rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego na terenie województwa lubelskiego;
3) przygotowywanie opinii w zakresie rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego;
4) wspieranie działań służących rozwojowi nauki i szkolnictwa wyższego w województwie lubelskim;
5) podejmowanie współpracy z podmiotami realizującymi zadania z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego.
 

 

 

 

 


« wstecz