Menu

Rekrutacja letnia

10.07.2019


 

Informacje dotyczące rekrutacji:

e-mail: rekrutacja@up.lublin.pl

tel. 81 445 68 85

 

 

Informacje w języku ukraińskim:

e-mail:  rekrutacja.ua@up.lublin.pl

tel. 81 445 66 91

 


 

 

K O N T A K T

do Sekretariatów Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych UP w Lublinie

 

 

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia mogą przesłać dokumenty pocztą na adres właściwej komisji rekrutacyjnej.
 

SEKRETARIAT KOMISJI REKRUTACYJNEJ

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

tel. (81) 445-68-43;   sala nr 4 AGRO II

Kierunki studiów: agrobiznes, bioinżynieria, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, rolnictwo, towaroznawstwo;


SEKRETARIAT KOMISJI REKRUTACYJNEJ

WYDZIAŁ BIOLOGII, NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

tel. (81) 445- 65 – 01;   sala nr 4 AGRO II

Kierunki studiów: behawiorystka zwierząt, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, bezpieczeństwo i higiena pracy, doradztwo w obszarach wiejskich, hipologia i jeździectwo, ochrona środowiska, zootechnika;

 

SEKRETARIAT KOMISJI REKRUTACYJNEJ

WYDZIAL INŻYNIERII PRODUKCJI

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

 tel. (81) 445 - 61- 04;   sala nr 4 AGRO II

Kierunki studiów: chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane, inżynieria przemysłu spożywczego, inżynieria rolnicza i leśna, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji;

 

SEKRETARIAT KOMISJI REKRUTACYJNEJ

WYDZIAŁ OGRODNICTWA i ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

tel. (81) 445- 60 – 95;   sala nr 3 AGRO II

Kierunki studiów: architektura krajobrazu, hortiterapia, ogrodnictwo, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, zarządzanie jakością w produkcji roślinnej, zielarstwo i terapie roślinne;

 

SEKRETARIAT KOMISJI REKRUTACYJNEJ

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

tel. (81) 445 -68-61;   sala nr 3 AGRO II

Kierunki studiów: biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka.