Menu

Rekrutacja letnia

 

 

 

 

REKRUTACJA LETNIA 2019/2020 

 

na studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite magisterskie 

 

przycisk rejestracja kandydata

 

24.06.2018

  

Kandydaci na I rok studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie są zobowiązani do internetowej rejestracji, która trwa do 10 lipca 2019 r.   https://irk.up.lublin.pl/

 
 
 1. Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą jeżeli kandydat:
 
  • założy konto, wprowadzi wszystkie niezbędne dane osobowe i adresowe,
 
  • wgra zdjęcie (obowiązkowo wgrywa każdy kandydat do 10 lipca 2019 r.),
 
  • dokona wyboru kierunku/kierunków studiów (nie ma ograniczenia),
 
  • uzupełni dane o wykształceniu,
 
  • wpisze wyniki z matury (dotyczy studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich) lub średnią ocen z dyplomu (dotyczy studiów drugiego stopnia),
 
  • wniesie opłatę rekrutacyjną za wybrane kierunki i formy studiów oraz uzyska potwierdzenie o wpływie opłaty na konto bankowe UP w Lublinie,
 
  • wypełni zakładkę deklaracje.
 

 

Kandydaci nie składają żadnych dokumentów do czasu ogłoszenia wyników.

 
 
 1. Kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo obowiązuje dodatkowo sprawdzian z kontaktu z koniem w dniu 12 lipca 2019 r. (piątek, godz. 9.00). Szczegółowe informacje na temat sprawdzianu są umieszczone w kryteriach przyjęć na kierunek hipologia i jeździectwo oraz w harmonogramie rekrutacji w zakładce: REKRUTACJA 2019-2020.
 
 1. Informacje dla olimpijczyków - olimpijczycy mają obowiązek zaznaczyć opcję olimpijczyk i dołączyć scan dokumentu poświadczającego uprawnienia.

 

 1.  Ogłoszenie wyników rekrutacji w systemie IRK – 15 lipca 2019 r. godz. 14.00 (poniedziałek).

 

 1.  Składanie dokumentów: 16, 17, 18 lipca 2019 r. (wtorek, środa, czwartek). Dokumenty można złożyć osobiście albo wysłać pocztą albo mogą być dostarczone przez osobę upoważnioną przez kandydata do złożenia dokumentów.

 

 1. Wykaz dokumentów na studia jest umieszczony w załączniku nr 1 i nr 2 do harmonogramu rekrutacji w zakładce: REKRUTACJA 2019-2020, a także na osobistym koncie kandydata w IRK.
 
 1. Wszyscy kandydaci powinni zapoznać się z harmonogramem rekrutacji zamieszczonym w zakładce: REKRUTACJA 2019-2020.