[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

11.10.2012

 

 

260a-g/NU/2012/DŻP   
 


Dziekani Wydziałów
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

W związku z rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego przypominam o konieczności uzupełnienia protokołów z letniej sesji egzaminacyjnej z roku akademickiego 2011/2012 w Wirtualnym Dziekanacie oraz zwrot wypełnionych i podpisanych protokołów do dziekanatów. Protokoły powinny być sporządzone i zwrócone niezwłocznie po przeprowadzeniu każdego egzaminu. Jednocześnie zaznaczam, iż dane wprowadzane do systemu są niezbędne do poprawnego funkcjonowania procesu administracyjnego i dydaktycznego na naszej Uczelni. W związku z powyższym proszę o dostarczenie wszystkich protokołów z sesji letniej do dziekanatów w nieprzekraczalnym terminie do 20.10.2012r. Studenci i doktoranci, którzy uzyskali przedłużenie sesji egzaminacyjnej będą rozliczani indywidualnie.

 

Uprzejmie proszę o wszechstronne wsparcie wdrażania systemu informatycznego, który pozwoli na efektywniejszą obsługę administracyjną i procesów dydaktycznych w Uczelni.

Prof. dr hab. Krzysztof Gołacki
Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
 

*** 

Komunikaty do pobrania - pisma do dziekanów ws. zamknięcia sesji:

 

 


« wstecz